Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o nama

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o obuci

Saznaj više

SMATSA

Osnovna delatnost Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Detaljnije

Obuka kontrolora letenja

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja.

Detaljnije

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla je danas…

Detaljnije

Čime se bavi SMATSA

Osnovna delatnost SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Air Navigation Services Provision), dok se dodatne usluge odnose na školovanje kontrolora letenja i pilota, kalibražu zemaljskih radio navigacionih sredstava (ZRNS), konsultantske usluge i održavanje vazduhoplova.

Kontrola letenja

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti.

Obuka kontrolora i pilota

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja. Već više od 50 godina, počevši od 1964. godine po sertifikovanim, međunarodno priznatim programima se obučava vazduhoplovno osoblje kontrole letenja, ali i drugih vazduhoplovnih profila i institucija.

Tehničke usluge

Pored konsultantskih usluga održavanja vazduhoplova, SMATSA.pruža usluge kalibraže zemaljskih radio-navigacionih sredstava (ZRNS) iz vazduha i provere letnih procedura kako za sopstvene, tako i za potrebe eksternih korisnika. Provera i kalibraža uređaja vrše se u skladu sa zahtevima i preporukama definisanim u ICAO dokumentima Annex 10 i 14 i Doc 8071.

Servisi kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA

Podaci o saobraćaju

Vazdušni saobraćaj u prostoru nadležnosti SMATSA doo se povećava iz godine u godinu. U 2019. godini je realizovano približno 754 hiljade IFR letova, što predstavlja povećanje od oko 7% u odnosu na 2018. godinu. Preleti su zastupljeni sa oko 87%, dok ostatak od 13% predstavljaju međunarodna poletanja i sletnja i lokalni letovi. Po porastu ukupnog IFR saobraćaja, Srbija i Crna Gora je među prvih 7, a po rastu međunarodnih poletanja i sletanja među prvih 10 u Evropi u 2019. godini. Vršni dan je zabeležen 17.08.2019. godine, kada je realizovano 3,201 letova, a najveći broj letova u jednom satu, 221 let je ostvaren 15.08.2019. godine. U odnosu na 2010. godinu, ostvareno je povećanje saobraćaja od 40%. Udeo evropskog saobraćaja koji koristi i vazdušni prostor u nadležnosti SMATSA doo je 2019. godini zabeležio rekordnu vrednost od 7%, što znači da svaki petnaesti let od približno 11,000,000 letova godišnje u Evropi, leti i u vazdušnom prostoru Srbije i Crne Gore. I pored značajne kompleksnosti i povećanja saobraćaja u vazdušnom prostoru nadležnosti, SMATSA doo ne generiše kašnjenja, a bezbednost je na najvišem mogućem novou. Trend povećanja saobraćaja se očekuje i narednih godina, zbog čega SMATSA doo ulaže u nove sisteme, opremu i obuku zaposlenih, kako bi održala visok nivo pružanja usluga i održala korak sa novim tehnologijama.

2020

Porast broja IFR letova u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

-56.1
2020

Ukupan broj IFR letova u 2020. godini

257906
2020

Broj letova u vršnom danu u 2020. godini

1866
2019

Ukupan broj IFR letova u 2019. godini

753557
2019

Porast broja IFR letova u 2019. u odnosu na 2018. godinu

7.1
2019

Broj letova u vršnom danu u 2019. godini

3201

Info centar SMATSA

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije

29januar

Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

24decembar

Aneks zgrade CKL i novi kontrolni toranj na aerodromu Nikola Tesla

U zgradi Vlade Republike Srbije danas je potpisan…

Detaljnije

09decembar

Direktor SMATSA Predrag Jovanović na sastanku Gate One platforme

09.-10. decembar 2019 - Direktori 13 pružalaca usluga u…

Detaljnije